jak skorzystać z naszej oferty

Oferta skierowana jest do klienta indywidualnego i do grup zorganizowanych.
Cena usługi zależy od wyboru terminu podróży, standardu hoteli, transportu, przewodników lokalnych lub/i na całej trasie oraz innych dodatkowych świadczeń. Usługa rozpoczyna się z momentem lądowania w Indiach a kończy z momentem odwiezienia klienta na lotnisko międzynarodowe.

Danuta Orlewicz pozostaje do dyspozycji Państwa pod numerem telefonu: +48 601 502 830 i adresem e-mail: orlewicz@wp.pl

Mahendra Singh, wasz indyjski opiekun

Od momentu przylotu do Delhi, Mahendra Singh jest dostępny pod numerem telefonu +919 654 817 595 przez 24 godziny na dobę.
Kierowcy wynajętych samochodów znają trasy i rygorystycznie realizują program.
Mahendra Singh codziennie kontaktuje się telefonicznie z kierowcą i odbiera relację z aktualnych zdarzeń. Czuwa nad realizacją usług poprzez codzienny kontakt z recepcją hotelową oraz lokalnymi przewodnikami.

program

Opracowaliśmy piętnaście tras autorskich, do wyboru. Klient bierze udział w opracowaniu swojej trasy poprzez wybór:

  • terminu podróży
  • standardu hoteli – na podstawie naszych sugestii: wybieramy hotele i wysyłamy emailem wszystkie namiary i ceny
  • środka transportu – sugerujemy najbardziej optymalny i podajemy cenę; rezerwujemy bilety lotnicze i kolejowe na wszystkie linie wewnętrzne w Indiach.
  • przewodników lokalnych - dysponujemy sprawdzoną bazą przewodników lokalnych, mówiących językiem angielskim, francuskim i niemieckim; sugerujemy miejsca, w których skorzystanie z wiedzy przewodnika lokalnego jest konieczne, podajemy cenę

przelot samolotem do Indii

Pomagamy wyszukać dobre połączenia i doradzamy dobrych przewoźników.
Nie pośredniczymy w zakupie biletu, mamy partnerów współpracujących z nami.

wiza indyjska

Czas oczekiwania – 14 dni roboczych, cena 232 PLN
O wizę należy wystąpić osobiście - www.wizaserwis.pl
Nie pośredniczymy w załatwianiu wizy, mamy partnerów współpracujących z nami.

dokumenty

  • paszport ważny przynajmniej rok, zawierający przynajmniej dwie wolne strony obok siebie
  • wypełniony wniosek wizowy (aplikacja online + wydruk)
  • 1x kolorowa fotografia, paszportowa biometryczna 3.5/4.5 cm lub jak do wizy amerykańskiej, 2/2 cale do wklejenia na formularzu wizowym
  • kopię rezerwacji biletu lotniczego (lub bilet) w obie strony

ubezpieczenie

Oferta ubezpieczeniowa jest dziś bogata i dostosowana do potrzeb każdego podróżnika, jego stanu zdrowia, sposobu podróżowania i zasobności kieszeni.

Sugerujemy wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej. W trakcie imprezy Indiaguide Travel Studio jest zobowiązany pomóc Klientowi w realizacji świadczeń wynikających z ubezpieczenia.

Nie pośredniczymy w załatwianiu ubezpieczenia, mamy partnerów współpracujących z nami.

szczepienia

Nie są obowiązkowe, sugerujemy przeciw żółtaczce typu A i B, tężcowi i polio.

formalny początek współpracy

Akceptacja kosztorysu - poprzez korespondencję e-mail jest równoznaczna z podjęciem decyzji o skorzystaniu z naszych usług.

Indiaguide Travel Studio Pvt. Ltd. rozpoczyna stosowne działania
PO UZYSKANIU INFORMACJI o dokonanym PRZELEWIE BANKOWYM ustalonej kwoty.